Noll chans att få ihop en buss till denna fight gissar jag. Någon chans att det kan finnas plats i någon bil?