Jens, det är en helt annorlunda inställning än att lägga ner allt.. Men visst håller jag med om att vi behöver göra om och delvis sker det ju nu genom upprustning av Ritorp som ska kunna fungera som träningsanläggning och därmed minska kostnader och sedan en ny ishall som kanske kan komma vid Friends. Jag tycker Thomas verkligen visat att han vill driva vår förening i rätt riktning, frågan dock är om vi har rätt ledare på sportssidan.