Kallelse till årsmöte i AIK FF
attachments Budgetutkast 2011.pdf Inbjudan och dagordning.pdf Motioner och styrelsens yttrande.pdf Principer för AIK FFs ägande i AFAB.pdf Rekommendation i arenafrågan.pdf Valberedningens förslag till styrelse.pdf

Härmed har vi nöjet att inbjuda dig till AIK FF:s årsmöte tisdagen den 8 mars, 2011. Mötet startar kl 18:30 i Restaurang Råsunda, Parkvägen 2 B, Solna. Rösträtt tillkommer den som registrerats som medlem i AIK FF, och som under 2011 uppnår en ålder av 18 år.

Det kommer även att finnas möjlighet att på plats registrera sig som medlem i AIK FF, förutsatt att du är medlem i AIK (medtag medlemskortet). Yngre medlemmar är givetvis välkomna, men saknar rösträtt. Rösträtt får inte utövas med fullmakt.

Tidsschema
17:30 Registrering
18:00 Rapport från Arenagruppen
18:30 Start årsmöte

Kaffe och smörgås serveras. Ytterligare årsmöteshandlingar och valberedningens förslag finns att ladda ner från den här sidan.

Notera att övriga möteshandlingar i förväg kommer att göras tillgängliga på hemsidan. Följande pdf-filer finns nu på sidan:
* Valberedningens förslag till ny styrelse
* Inbjudan och dagordning
* Styrelsens förslag gällande Principer för AIK FF:s ägande i AFAB
* Styrelsens förslag gällande Rekommendation i arenafrågan
* Motioner och styrelsen yttrande
* Budgetutkast

Varmt välkomna!
Styrelsen i AIK Fotbollsförening